zaterdag, december 9, 2023

Geschiedenis

WSP Heverlee-Leuven (Wandelclub Sportvrienden Pakenhof) bestaat al sinds 1976 en is één van de eerste Leuvense wandelclubs. Onze club is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen vzw. (WSVL) en draagt het nummer 4005.

In het domein van de zachte recreatie heeft het georganiseerd wandelen een zeer belangrijke plaats ingenomen en het is momenteel één van de populairste en meest beoefende sporten.

Wij hechten veel belang aan vriendschap, samenwerking en het sociaal en familiaal karakter van onze wandelclub.

Het prille begin

In de jaren 1970-1975 was het georganiseerd wandelen in Nederland zeer populair. Al spoedig werden in Limburg en vervolgens overal in België bewegwijzerde wandeltochten georganiseerd.

Piet Potargent, toenmalig voorzitter van de ‘ Vriendenkring Sportvrienden Pakenhof’ nam contact met Tuur Roekens van de Heverleese kazerne (die de eerste voorzitter van onze club werd en momenteel nog lid is) om samen een wandeltocht te organiseren.

De eerste tocht ‘ De mars van de Voervallei’ op 28 september 1975 was met 509 deelnemers een groot succes. Als gevolg hiervan werd besloten op 16 februari 1976 de ‘Wandelclub Sportvrienden Pakenhof’ (WSP) boven de doopvont te houden.

Eén van de doelstellingen van onze wandelclub was en is nog steeds het recreatief georganiseerd wandelen te promoten.

Nationale betekenis

Onder de vleugels van de Nationale Wandelfederatie organiseerde onze club op zondag 24 februari 1980 de Nationale Wandeldag met 11309 deelnemers. Dit succes droeg zeker bij tot de bekendheid van het recreatief wandelen.

Als beloning voor deze organisatie kende de Stad Leuven de “Prijs van de Sportverdienste” voor de eerste maal toe aan een wandelvereniging.

Het bestuur nam het initiatief om binnen Vlaams-Brabant een provinciaal wandelcomité op te richten wat het aanbod voor wandelaars vooral in de winter verhoogde . Jaarlijks werd er een Vlaams-Brabantse Wandeldag georganiseerd. In 1990 was het de beurt aan WSP voor de 4de editie van deze wandeldag.

Op zondag 24 februari 2013 slaagden wij er in om 4903 wandelaars te ontvangen in het H.-Hartinstituut te Heverlee ter gelegenheid van de Nationale Wandeldag. Deze hoogdag groeide uit tot een heuse promotie voor de wandelsport niettegenstaande de winterse omstandigheden.

Uitbreiding eigen organisaties

Onze eerste wintertocht organiseerden we in februari 1982. Vanaf dan hadden we jaarlijks twee tochten op ons programma staan. Vanaf december 1999 -met onze stadstocht “Leuven eeuwenoud, springlevend” en in 2019 met onze “Meerdaal Nature Trail in Blanden “organiseren we nu jaarlijks 4 wandeltochten.

25ste Verjaardag (2001) & 35ste Verjaardag (2011)

Deze verjaardagen konden niet doorgaan zonder feesten en vergaderen. Bij die gelegenheid werd het bestuur gewijzigd. Stan Devos trad af als voorzitter maar bleef wel actief in het bestuur. Jan Fonteyn nam de fakkel over. Hij werd de derde voorzitter.

Ter gelegenheid van onze 35ste verjaardag pakten wij uit met een tentoonstelling in het klooster van de Jacht in Heverlee. Onze erevoorzitter Tuur Roekens en zijn vrouw Ann Schrijvers maakten een mooie collage met teksten en foto’s over onze 35-jarige geschiedenis.

In 2021 vierden we op een gepaste manier onze 45 jaar en we gaan op hetzelfde elan verder naar de 50.