DE GESCHIEDENIS VAN 
WANDELCLUB SPORTVRIENDEN PAKENHOF (WSP) HEVERLEE-LEUVEN


Het prille begin

In Heverlee bevindt zich de kazerne E. de Hemptinne.
Marcheren over langere afstanden en meerdere dagen kadert in de vorming van de militairen. In de periode 1970-1975 waren er verschillende van deze militairen, die in groep deelnamen aan meerdaagse tochten zoals  ' de Vierdaagse van de Ardennen', ' de Vierdaagse van Nijmegen' enzovoort.

In die periode was het georganiseerd wandelen in Nederland zeer populair. Al spoedig werden in Limburg en vervolgens overal in België bewegwijzerde wandeltochten georganiseerd.

Piet Potargent, toenmalig voorzitter van de ' Vriendenkring Sportvrienden Pakenhof' nam contact met Tuur Roekens van de Heverleese kazerne (die de eerste voorzitter van onze club werd en momenteel nog lid is) om samen een wandeltocht te organiseren.

In 1975 sprak Tuur enkele collega's in de kazerne aan om in samenwerking met de 'Vriendenkring Sportvrienden Pakenhof' op 28 september in Heverlee een eerste wandeltocht te organiseren. Deze eerste tocht ' De mars van de Voervallei' was met 509 deelnemers een groot succes. Als gevolg hiervan werd besloten op 26 januari 1976 de 'Wandelclub Sportvrienden Pakenhof' (WSP) boven de doopvont te houden.

Een van de doelstellingen van onze wandelclub was en is nog steeds het recreatief georganiseerd wandelen in de regio Leuven te promoten.

Het eerste officiële wandeljaar (1976)

De "Tweede mars van de Voervallei" ging door op 26 september 1976. De WSP zag het aantal wandelaars groeien tot 618 en 42 verenigingen waren vertegenwoordigd. Het eerste wandeljaar werd afgesloten met 78 leden en was goed voor 12.184 km gestapt door WSP-leden. Van in het prille begin stond de WSP dus stevig in haar wandelschoenen.

Nationale betekenis

We nestelden ons onder de vleugels van de Nationale Wandelfederatie. Reeds op 10 februari 1976 sloot de WSP zich aan. Onze stamnummer B005 getuigt van onze pioniersrol in Vlaams-Brabant. In de federatie waren we geen onmondige partij want in 1979 stelde WSP zich kandidaat om de nationale wandeldag 1980 te organiseren. Na enige twijfel kreeg een amper vierjarige vereniging, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant waar het wandelen nog echt in de kinderschoenen stond, het vertrouwen van de Nationale wandelfederatie om de Nationale Wandeldag in 1980 te mogen organiseren .

Nationale wandeldag 24 februari 1980

In 1979 waren er in Aalter 5.300 wandelaars. WSP wilde het in 1980 beter doen en stelde als streefdoel 7.500 wandelaars. We kregen de steun van de provincie Brabant (toen nog unitair), van het Leuvens stadsbestuur en van een aantal sponsors en van vele gemotiveerde leden-medewerkers.Met 11.309 deelnemers was deze organisatie een groot succes, wat de bekendheid van het recreatief georganiseerd wandelen zeer ten goede kwam.

Prijs van de Sportverdienste

De stad Leuven oordeelde dat de organisatie van de' Nationale Wandeldag 1980'  een prachtprestatie was. WSP kreeg als eerste recreatieve sportclub in Leuven de 'Prijs van de Sportverdienste'. Als gevolg hiervan bood de federatie mandaten in de Raad van Beheer aan en nieuwe clubs in het Leuvense kwamen WSP om advies vragen.

Provinciaal vlak

De provincies Limburg en Antwerpen telden reeds veel meer wandelclubs. De Brabantse wandelclubs moesten zich op een positieve wijze profileren om enig zeggenschap te hebben binnen de federatie. Op provinciaal vlak nam WSP het initiatief tot oprichting van het 'Brabants Provinciaal Wandelsportcomité' (BPWC). De structuren en reglementen die, in samenwerking met de sportdienst van de  provincie Brabant werden uitgewerkt, waren zo goed dat nadien de Limburgse en Antwerpse wandelclubs deze als leidraad namen bij de oprichting van hun Provinciale Wandelsportcomités. In 1990 organiseerde de WSP de vierde Vlaams-Brabantse provinciale wandeldag.

Uitbreiding eigen organisaties

Onze eerste wintertocht werd georganiseerd in februari 1982. Met 1.220 deelnemers was deze wintertocht een succes. Vanaf dan hadden we jaarlijks twee tochten op ons programma staan. Vanaf december 1999 -met onze stadstocht "Leuven eeuwenoud, springlevend"- organiseren we jaarlijks drie wandeltochten. In 2000 hadden we zelfs een vierde tocht in samenwerking met vier andere clubs namelijk "250 jaar vaart Leuven-Mechelen".

Vanaf     organiseren we jaarlijks in de maand mei een midweektocht. Hierbij betrekken we de kinderen van de school 'Woudlucht' en revaliderende patiënten van het UZ Leuven (Pellenberg).

25ste Verjaardag (2001)

Deze verjaardag kon niet doorgaan zonder feesten en vergaderen. Bij die gelegenheid werd het bestuur gewijzigd. Stan Devos trad af als voorzitter maar bleef wel actief in het bestuur. 
Jan Fonteyn nam de fakkel over. Hij werd de derde voorzitter.

Huldiging van Jan en Arlette ter gelegenheid van 35 JAAR WSP HEVERLEE-LEUVEN (2011) 

Beste wandelvrienden,

Een feestdag als vandaag is de ideale gelegenheid om verdienstelijke leden eens in de schijnwerper te zetten. De persoon waarover ik het hier zal hebben nam in 1975 als overmoedige tiener deel aan onze ‘Mars van de Voervallei’. Beste vrienden, deze man heeft toen een harde wandelleerschool doorgemaakt maar nadien heeft hij het ver gebracht. Hij totaliseerde in de loop der jaren al meer dan 44.000 km, hij nam deel aan 33 Vierdaagse van de ijzer, 19 Vierdaagse van de Ardennen, 8 Vierdaagse van Drenthe,3 Dodentocht Bornem (100 km),1 Nacht van Vlaanderen (100 km),6 x KennedyMars (80 km), 4 x 300 KM KBC-weekvoettocht voor het goede doel. Bovendien is hij sedert 1981, nu al 30 jaar, lid van het WSP bestuur .Hij was enkele jaren hulpsecretaris en 8 jaar penningmeester. 10 jaar geleden ,in 2001, volgde hij Stan Devos op als voorzitter. Beste vriend Jan, in de politiek of in de bedrijfswereld zou men zeggen: ‘hij heeft een prachtig parcours afgelegd. Zijn echtgenote Arlette, de bezige bij, legde eveneens al 27.000 km af. Ondertussen is ook zij al 26 jaar lid van het bestuur, waarvan 10 jaar als ondervoorzitter en momenteel runt zij de WSP shop. Het bestuur en de leden willen jullie beide danken voor jullie inzet als bestuurslid. Maar er is meer. Beste vriend Jan, voor uw vernieuwde ideeën en voor u waardevolle inbreng, voor uw gedrevenheid, voor uw jarenlange inzet, voor de ontelbare uren onbaatzuchtig werk , voor de wijze waarop gij deze club leidt feliciteren en danken wij u. Het past hier bij deze kleine hulde ,uw echtgenote Arlette, te betrekken. Zij is al die jaren uw grote steun geweest. Arlette voor alles wat gij voor de WSP gedaan hebt eveneens hartelijk dank. Wij zijn allemaal fier en trots op dit voorbeeldige WSP-koppel. Jan voor u 30 jaar bestuurslid en voor u 10 jaar voorzitterschap wensen wij u en Arlette te vereren en wij hopen nog vele jaren op jullie te mogen rekenen en samen op stap te kunnen gaan. 

Tekst door Tuur Roekens, Erevoorzitter WSP.

In de loop der jaren ontvangen erkenningen voor de inzet en de behaalde sportieve resultaten in het domein van de wandelsport.

  • In 1981 ontving WSP Heverlee, als club de 'Trofee van Sportverdienste 1980' van de stad Leuven voor de organisatie van de  'Nationale Wandeldag' op 24 februari 1980 ( 11309 deelnemers).
  • In 1994 ontving Tuur Roekens ( eerste voorzitter) de medaille van 'Europese orde van Verdienste'.
  • In 2001 kreeg Stan Devos ( tweede voorzitter) de medaille van 'Laureaat van de Sport 2000' van de stad Leuven
  • Op 27 maart 2013 werd Jan Fonteyn ( derde voorzitter) eveneens vereerd met de medaille van ' Laureaat van de Sport 2012' van de stad Leuven.