WSP MIDWEEKTOCHT dinsdag 21 mei 2019

Met deze editie vertrekken op een nieuwe plaats: Zaal Romanus in Bierbeek. Het is één van de 2 voetbalkantines van de voetbalploeg KHO Bierbeek. Het cultureel centrum “De Borre’ is jullie allen wel bekend. Wel, als je dit centrum links voorbijrijdt naar boven, dan bevindt de zaal Romanus zich vlak tegenover de boveningang van De Borre.

Na 11 jaar met vertrek in zaal Don Bosco vinden wij de tijd rijp om de mooie omgeving van Bierbeek aan te bieden aan de wandelaars.

Het landelijke Bierbeek ligt geprangd tussen het Meerdaalwoud en de taalgrens. Geografisch is dit een overgangszone van Hageland naar Dijleland en Brabants Haspengouw. Deze ligging garandeert een aantrekkelijk parcours: de verschillende wandellussen bieden een gevarieerd parcours door bosgebied en over heuvelruggen maar ook diepe holle wegen en allicht zijn jullie verrast door de wel erg grote en zacht glooiende akkers, waar je dwars door wandelt. Ook fruitboomgaarden zijn van de partij. De vele prachtige, oude Brabantse vierkantshoeven uit de 17de en 18de eeuw zijn op deze wandeling niet weg te denken en getuigen van de rijke geschiedenis van deze streek. Twee torens domineren het panorama: de toren van het psychiatrisch centrum Sint-Kamillus en de watertoren in de vorm van een wereldbol die je ook in het gemeentelogo vindt.

Er is keuze tussen 3 wandellussen: 5,7 km , 6 km en 9,3 km.

De 5,7 km loopt via enkele onverharde wegen richting de autosnelweg E40 en langs de vierkantshoeve “Schotteshof”. Onderweg is het genieten van de open ruimte, de golvende onverharde wegen en de schitterende vergezichten. Op de terugweg laten wij het gehucht “Mollendaal” links liggen en keren terug via ‘de voetweg Kalverweg’ die uitmondt aan de Sint Hilariuskerk. Wij volgen een stukje de Molenbeek die onder café de Molen verder loopt tot hij na de Abdij van park in Heverlee aan het Arenbergpark in de Dijle uitmondt. Er rest jullie van aan de kerk nog 500 m tot aan de start.

De 6 km loopt de andere richting uit richting Haasrode. Opgelet in het begin in de holle weg komen jullie misschien wel wandelaars tegen op hun terugweg van de lus van 9 km. Via de Bergenstraat midden tussen de velden zien wij in de verte de eerste huizen van Haasrode. Via de wijk “Kerkeveld” komen jullie uit aan de O.L.Vrouwkerk van Haasrode.

Wat hoger zitten jullie vlak bij Hoogblanden en al snel verlaten wij de huizen richting Mollendaalbos. Via het boswachtershuis “De Warande” bereiken jullie de “Bremberg”, een congrescentrum met overnachtingsmogelijkheden. Jullie volgen de bosrand en kunnen genieten van mooie vergezichten over het golvende landschap. Op het einde van de wandelweg komen de wandelaars van de 9 km uit het bos en gezamenlijk keren jullie terug.


De 9,3 km leidt jullie naar het Mollendaalbos via de Bevekomstraat. Wij passeren langs

de boerderij het Bordingenhof of Bordegemhof dat dateert reeds van 1389, toen deze boerderij met bijhorende gronden verkocht werd door de abdij van Villers-la-Ville. De naam verwijst naar 'de mensen van Bordo', waarschijnlijk afstammelingen van de oude Frankische nederzetting op die plaats. Reeds in 1694 staat het grondplan vast. Het huidige woonhuis en de stallingen dateren echter van 1724, de ni

euwe schuur van 1762. Bijzonder kenmerk is het poortgebouw met duiventil. Het prachtige gerestaureerde Bordingenhof is daarmee een typevoorbeeld van een monumentale Brabantse vierkantshoeve en werd dan ook samen met de ruime omgeving geklasseerd in 2000.Op weg naar het bos komen jullie voorbij aan het Schavaaienhof. Deze grote woning met trapgeveltoren is een kopie van het “Spaans Dak” aan het Zoet Water in Oud-Heverlee. Het werd vlak na de 2de wereldoorlog gebouwd.


Het Mollendaalbos in Bierbeek is een deel van het Meerdaalwoud en ligt ten oosten van de Naamsesteenweg. De Moemedel is met 108 meter het hoogste punt in de hele omgeving en bij wandelaars bekend als een heel mooi natuurbronbos waar je ook sporen vindt van everzwijnen. Andere delen van het woud zijn ook erg mooi en omdat de bodem vooral bestaat uit drogere zandgronden zijn hier in het verleden nogal wat naaldbomen aangeplant. Tegelijkertijd vindt je hier echter ook de dikste zomereik van het Meerdaalwoud (maar daar komt de wandeling nu niet voorbij) en hele perc
elen
met zogenaamde ‘kathedraal’-eiken en beuken en als je naar boven kijkt zie je hier en daar een haviksnest. In de lente bloeien de wilde kerselaars, appels en mispels. Vergeleken met de rest van het woud is het in dit bos nog opmerkelijk rustig. Bij het verlaten van het bos krijgen een mooie vergezicht aangeboden dat reikt tot de beboste hellingen van de Predikherenberg in Kessel-Lo en Pellenberg. Via de hoeve ‘Bergenhof’ bereiken jullie de aankomst.

Organisatie: Wandelclub Sportvrienden Pakenhof (WSP) Heverlee-Leuven vzw B4005
              
            

Start & Aankomst :  Zaal Romanus  Bierbeek

                                                      Gratis parking aangeboden door

Afstanden:         5,7 km - 6 km - 9,3 km- 11,7 km - 15 km - 21 km
Starturen:        tussen 9 en 15 uur.
   
Inschrijving:         1,50  €  inschrijving (verzekering inbegrepen)
                              Korting van 0,40 € voor leden aangesloten bij een wandelclub
                              Zelfklever +0,30 €                                 
Bereikbaarheid:    

Openbaar vervoer: De lijnbussen 7 & 8 De Borre en bus 6 D-Store. Elk  halfuur.
  • Met auto:  E40:Brussel-Luik: afrit 23a (Haasrode), E40: Luik-Brussel: afrit 23 richting Bierbeek
 Inlichtingen:  

Voorzitter:    Jan Fonteyn, GSM 0496/75.23.51, E-mail: voorzitter@wsp.be 
Secretaris:    Patrick Devos, E-mail: secretaris@wsp.be
Parcoursmeester:  E-mail: parcoursmeester@wsp.be